Showing all 6 results

Các Loại Trà ngon

Chè Dây Lá (kg)

700,000

Các Loại Trà ngon

Chè Dây Túi Lọc (Hộp)

55,000

Các Loại Trà ngon

Trà Cà Gai Leo (Hộp)

60,000

Các Loại Trà ngon

Trà Dây Lạc Tiên (hộp)

50,000

Các Loại Trà ngon

Trà Đen Xuất Khẩu (kg)

250,000

Các Loại Trà ngon

Trà Móc Câu Ngon (Kg)

450,000