Trà cụ

Trà cụ

  • Trà cụ căn bản bạn nên biết

    02-07-2015 // 2,736 lượt xem

    Từ xưa đến nay, mọi người đều đồng ý là trà ngon, cách pha và thời gian uống là yếu tố quan trọng vì thế tôi xin giới thiệu một số trà cụ căn bản và đơn giản để pha 1 ly trà ngon

    Chi tiết →